Áruházunkban az árakat megtekinteni és rendeléseket leadni csak regisztrált és visszaigazolt felhasználóink tudják.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A Szolárium krém webáruház böngészésével és használatával az Ügyfél kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeket és adatkezelési tájékoztatót, valamint annak minden pontjával egyetért!

 1. Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

1.1. A Szolárium krém webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, valamint a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A Szolgáltató, mint adatkezelő, kijelenti, hogy kötelezőnek ismeri el magára nézve a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát. A Top Sunshine Bt. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a szolariumkremstudioknak.hu címen elérhető weboldal és Webshop működtetésével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya a szolariumkremstudioknak.hu oldal és ennek esetleges aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki.

1.2. Az adatkezelés jogalapja

a Top Sunshine Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel

A weboldalunkon az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

1.3. Az adatkezelés célja

A weboldal működése során tudomásunkra jutott adatokat a következő célokból kezeljük:

 1. a)  a szolariumkremstudioknak.hu weboldal és aloldalainak működtetése
 2. b)  Webáruházműködtetése;
 3. c)  piackutatás, piaci elemzések készítése;
 4. d)  statisztikák összeállítása;
 5. e)  ajánlat készítése;
 6. f)  tájékoztatás nyújtása a Webáruház termékeiről hírlevél útján.

A regisztráció, vagy megrendelés során tudomásunkra jutott adatokat kizárólag a fent megjelölt adatkezelési célok megvalósulásának érdekében és azokhoz szükséges mértékében kezeljük!

A weboldal használatával az Ügyfél tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és ezzel kifejezetten hozzájárul adatainak fenti cél/ok érdekében történő kezeléséhez.

1.4. A kezelt adatok köre:

1.4.1. A regisztráció és megrendelés során kötelezően megadott adatokat a webáruház működtetése céljából használjuk. Ilyen adatok az Ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma és felhasználóneve, szállítási címe, számlázási címe és a fizetés módja.

Az adatkezelés célja a webshop használatának egyszerűbbé tétele, valamint termékeink értékesítésének teljesítése.

Ezeket az adatok addig kezeljük ameddig az Ügyfél regisztrációja élő.

Az adatokat kizárólag a weboldal üzemeltetését végző adatfeldolgozónak adja át a Szolgáltató a weboldal üzemeltetése céljából, illetőleg a posta-, vagy futárszolgálatnak a megrendelés kiszállítása céljából.

1.4.2. A szerverünk által automatikusan naplózott információkat a weboldal, illetve webáruház üzemeltetése érdekében, valamint piackutatási és statisztikai célokra használjuk.

Weboldalunk megtekintése során rögzítésre kerül az Ügyfél számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Az adatokat kizárólag a weboldal üzemeltetését végző adatfeldolgozónak adjuk át a weboldal üzemeltetése céljából.

1.4.3. Cookie-kat a weboldal és webshop működtetése, valamint ajánlatok készítése céljából használunk.

Weboldalunkon személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor tudunk biztosítani, ha egyedileg azonosítani tudjuk Ügyfeleink szokásait, igényeit. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a felhasználók számítógépére helyeznek.

Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Ügyfelet azonosítani, csak az Ügyfél gépének felismerésére alkalmas.

Webáruházunk az ilyen személyes adatot már tartalmazó anonim azonosítókat (cookie) a abból a célból kezeli, hogy többet tudjunk meg az Ügyfelek információhasználati szokásairól és ezáltal javítsuk szolgáltatásaink színvonalát. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. Amennyiben Ügyfelünk nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Ügyfeleinket.

A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

Weboldalunk használatával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

1.4.4. Hírlevelek, marketing akciók ajánlat készítése a termékekről, tájékoztatás nyújtása céljából.

Webáruházunk regisztrált Ügyfele előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb ajánlataival a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím) megkeresse.

Az Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet! Az Ügyfelünk korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keressük meg Ügyfelünket. A reklámokról le lehet iratkozni az üzenetben lévő linkre kattintva is.

Az adatkezelés jogalapja hírlevelek esetén az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok körébe tartozik a név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont, korábbi megrendelésekre vonatkozó adatok.

Az adatkezelés célja reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

1.4.5. Statisztikai, valamint piackutatási és piaci elemzésre használt adatok

A tudomásunkra jutott IP-címet, a látogatás kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a szállítási címet, számlázási címet és a fizetés módját kizárólag statisztikai és piackutatási-, piacelemzési célokra használjuk.

Az említett adatokat a Webshop működése alatt kezeljük. A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

1.5. Tájékoztatás az adatkezelésről

Az Ügyfél kérésére - az általunk kezelt személyes - adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk, azokat szükség esetén módosítjuk. e-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt az Ügyfél a regisztráció során megadott e-mail címéről küldi.

Az Ügyfél személyes adatainak törlését, módosítását bármikor írásban kérheti. Ettől független módon törölheti magát a hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével van lehetősége.

Az Ügyfél saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info.szolariumkrem@gmail.com címre kérjük eljuttatni. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük a kért adatokat.

A Webáruházból történő megrendelés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

1.6. Adatfeldolgozóra vonatkozó információk

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő (Top Sunshine Bt. vagy Szolgáltató) rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Top Sunshine Bt. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Top Sunshine Bt.
Székhely: 2060 Bicske, Móricz Zisgmond u 6/a
Adószám: 27301861-2-07
Cégjegyzékszám: 07-06-016542
Postacím: 2060 Bicske, Móricz Zisgmond u 6/a

Ügyfélszolgálat elérhetőségi ideje: H-P: 8:30 – 16:30

Telefon: 0036301741330

Domain cím: szolariumkremstudioknak.hu
E-mail: info.szolariumkrem@gmail.com

Futárcég részére továbbítjuk a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat:

A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.

Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

1.6.1. Jogérvényesítés

Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu)

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-73748/2014.

 1. Felelősség

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a

Rackhost Zrt.

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

06-10-000489

info@rackhost.hu

Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. Szerzői jogok

3.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

4.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

4.2. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A területileg illetékes békéltető testületek az alábbi linken olvashatóak: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

4.3. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, valamint a hatályos Polgári Perrendtartásról szóló. törvény rendelkezései szerint.

 1. Vegyes rendelkezések

A Felek vitás ügyeiket békés úton próbálják meg rendezni. Jelen szerződés hatálya alá tartozó, megegyezéssel belátható időn belül nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Felek kikötik

a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2020. január14.